Sunday, September 1, 2013

Titus

Salamat sa iyo, Titus sa pagbibigay inspirasyon
salamat sa pagbibigay kalakasan at ibayong determinasyon,
Dahil sa iyo highest ako ulit sa Journalism Midterm Exam 
Salamat sa 91 points, sa wakas, wala na 'kong agam-agam.

Mula sa iyong pagsama kapag ako'y nagre-review
Hanggang sa mismong pagsusulit, di mo 'ko iniwan, i love you,
Hinding-hindi ko kakayaning mawaglit at mawala ka
ni hindi ko kayang palitan at makitang kasama ng iba.

Sana titus ay di mo ako iwanan
gusto ko ikaw lamang Titus ang nasa aking kandungan,
ayoko sa piloto, kay Faber o dun sa Health Barangay Worker
Sana lamang Titus, di ka mawalan ng tinta forever...

No comments: